Hoe ga ik te werk?

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We gaan dan samen kijken hoe ik uw kind kan helpen.  We bespreken de schoolgegevens en de eventuele onderzoeken die al zijn gedaan. Eventueel wordt er, als u dat wilt, contact met de school opgenomen.

Als ik denk dat ik iets voor uw kind kan betekenen volgt er een uitgebreid kennismakingsgesprek met uw kind. Soms, niet altijd,  is een diagnostisch onderzoek nodig. Dit om te bepalen waar het probleem ligt en hoe dat het beste opgelost kan worden. Op grond van alle verzamelde gegevens maak ik een plan van aanpak. Daarin staat wat we de komende 12 weken gaan doen en wat we willen bereiken. Na 12 weken bespreek ik met u of de doelen zijn behaald.

Een les duurt 50 minuten. Na afloop kunt u met mij , indien gewenst,  de les nog even nabespreken. Soms kan het zijn dat uw kind wat huiswerk meekrijgt, maar school gaat altijd voor.